Svvar integreras i Betalkontroll™

Svvar integreras i Betalkontroll™

Evoluu och Betalkontroll™ inleder ett samarbete för att underlätta och skapa ytterligare trygghet för myndigheter och organisationer som använder Betalkontroll™.

För knappt ett år sedan fick svenska upphandhandlare inom offentlig sektor en varningslista, Svvar (Sveriges Offentliga Varningslista), vars syfte är att sprida information och på så sätt förhindra att offentliga kontrakt hamnar hos oseriösa företag eller leverantörer med bristande yrkesmässig förmåga. Bakom Svvar står företaget Evoluu med grundaren Morgan Jansson.

Sedan starten har ca. 130 av Sveriges upphandlande myndigheter och organisationer anslutit sig som användare av Svvar. En tredjedel av landets regioner och ungefär en femtedel av landets kommuner.

Betalkontroll™ är en molntjänst som används för att öka internkontroll inom processen inköp till betalning. Tjänsten identifierar och stoppar felaktiga betalningar innan de inträffar. Betalkontroll™ säkerställer även att nya leverantörer lever upp till de krav som ställs på en affärsrelation samt har stöd för bevakning av förändringar i realtid. Nu sker även en bevakning mot Svvar.

-Vi är glada att nu kunna erbjuda realtidsbevakning mot Svvar som ytterligare ett led i att hjälpa kommuner, regioner och myndigheter med automatiserad interkontroll. Svvar fyller en viktig funktion som tidigare har saknats, säger Fredrik Lundholm VD på Betalkontroll™.

-Jag är glad att vi fått till detta samarbete med Betalkontroll. Det innebär att vi hjälps åt att sprida information om företag med uteslutningsgrund. Min förhoppning är också att se fler registreringar i Svvar framöver tack vare samarbetet. Jag tror att både Betalkontroll, Svvar och alla våra offentliga användare har nytta av detta, säger Morgan Jansson.

Morgan Jansson, Evoluu
morgan@evoluu.se

Fredrik Lundholm, Betalkontroll™
fredrik.lundholm@betalkontroll.se