Com Hem använder Betalkontroll™ för att effektivisera leverantörsupplägg och stoppa felbetalningar

Bakgrund

Com Hem grundades 1983 och är idag en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och telefoni, med över 1,4 miljoner kunder. I början av 2018 blev det officiellt att Com Hem och Tele2, Sveriges näst största mobiloperatör, enats om samgående genom fusion. Com Hem har i dagsläget cirka 1 100 anställda. Under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK.

Utmaning: Ökat behov av internkontroll

Som ett av Sveriges största företag inom bredbands-, tv och telefonibranschen, arbetar Com Hem dagligen med ett stort antal leverantörer och hanterar en betydande mängd leverantörsfakturor. Anledningarna till att vilja säkerställa kvaliteten i denna process var därför många.

Den process som Com Hem använde för att lägga in och hantera nya leverantörer var ineffektiv, vilket resulterade i onödigt mycket administration. Det fanns heller inget bra system på plats för att automatiskt upptäcka felaktiga fakturor eller dubbelbetalningar eller stoppa betalningar till leverantörer som saknade godkända uppgifter.

”Tidigare behövde vi hämta information om en leverantör från många olika platser, men med Betalkontroll™ får vi all den informationen tillgänglig direkt. Tjänsten hjälper oss även att identifiera leverantörer som saknar korrekta uppgifter, vilket är en av de största fördelarna”, säger Helena Tapper, Gruppchef på redovisningen på Com Hem.

”Vi hade en känsla av att vi betalade för mycket”, tillägger Helena.

Lösning: Betalkontroll™, automatiserad kontroll av leverantörer och betalningar

En ny, kostnadseffektiv lösning för att hantera leverantörer och för att säkerställa kvaliteten och validiteten i leverantörsfakturor var sedan länge efterfrågat. Baserat på en grundlig analys av tillgängliga tjänster, beslutade Com Hem att Betalkontroll™ erbjöd den bästa lösningen sett till de önskemål och krav som specificerats.

”Vi ville ha mer kontroll över vilka leverantörer vi hanterar och lägger upp, samt möjligheten att kunna identifiera och stoppa felaktiga fakturor och dubbelbetalningar. Dessutom är trygghet en viktig aspekt för oss, vilket Betalkontroll™ erbjuder”, berättar Helena Tapper.

”Implementeringen av Betalkontroll™ var väldigt smidig. Det var ytterst få frågetecken och alla bitar kom på plats på en gång. Till exempel började det en ny kollega hos oss för ungefär en månad sedan. Hon började använda Betalkontroll™ redan efter första veckan utan några som helst problem. Alla i teamet är väldigt nöjda”, säger hon.

”Vi har haft väldigt mycket nytta av Betalkontroll™, och utan tjänsten hade leverantörsupplägget varit mycket mer komplext.”

Com Hem har använt Betalkontroll™ sedan mars 2018. I dagsläget används tjänsten av ungefär sju personer på företagets ekonomiavdelning.

Resultat: Stora tidsbesparingar och stoppade felbetalningar

Sedan implementeringen av Betalkontroll™ har Com Hem stoppat felaktiga fakturor till ett värde av cirka 300 000 kronor. Vidare sparar Com Hem stora mänger värdefull tid på administration tack vare att leverantörsuppläggningsprocessen nu är mer effektiv och mindre komplicerad än tidigare. Com Hem känner sig även säkrare när betalfiler skickas.

”Det blir som en sista koll. Jag skulle verkligen rekommendera tjänsten”, säger Helena Tapper.

Com Hem uppskattar särskilt följande punkter med Betalkontroll™:

  • Möjligheten att identifiera och på förhand stoppa felaktiga fakturor och dubbelbetalningar
  • En mer effektiv leverantörsuppläggningsprocess än tidigare
  • En ökad trygghet när betalfiler skickas
  • Den snabba supporten och korta väntetiden vid frågor eller felsökning

För att få veta mer om hur Betalkontroll™ kan hjälpa ditt företag kan du boka en personlig demo.