Möt vår Business Development Manager – Gustaf Pettersson

Hur länge har du jobbat på Betalkontroll?
Jag började på Betalkontroll i mitten på november 2019.

Hur har första tiden varit?
Superkul och intensivt! Vi ser en stor efterfrågan på vår mjukvara vilket är jättekul. Vi är ett sammansvetsat team med stort engagemang och driv. Känns bra att arbeta med en mjukvara som verkligen gör skillnad för våra kunder gällande ökad och automatiserad internkontoll. Det är verkligen kul att gå till jobbet!

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
En vanlig dag brukar bestå av möten med företag och/eller kommuner som är intresserade av att veta mer om Betalkontroll. Men dagarna är vanligtvis ganska varierande. Ena dagen är det utbildning ute hos kund medan andra dagen har vi interna möten kring affärsutveckling.

Kan du berätta lite mer om din bakgrund?
Jag är född och uppvuxen i Stockholm och har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning från Stockholms Universitet och en masterexamen i företagsekonomi med inriktning redovisning från Umeå Universitet. Efter studierna började jag arbeta på Deloitte inom revision och därefter på Alvarez and Marsal inom transaktionsrådgivning.

Varför sökte du dig till Betalkontroll?
Under min tid på Deloitte förstod jag värdet av en effektiv och tillförlitlig internkontroll. Betalkontroll har utvecklat en mjukvara som effektivt hjälper företag att undvika felaktiga utbetalningar och bedrägerier, något som blir alltmer viktigt. Jag tror på idén och jag tycker att den ligger helt rätt i tiden. Det är kul att få vara med och hjälpa företag att öka och automatisera deras internkontroll inom processen inköp till betalning.

Vad ser du som de största utmaningarna för företag och organisationer gällande internkontroll
inom processen inköp till betalning?
Få kontroll på felaktiga betalningar. Trots att en stor del av felaktiga betalningar återbetalas är det förknippat med en hel del jobb. Kontakt ska tas gällande återbetalning, vilken referens ska anges, vilket gironummer ska pengarna återföras till etc. Den nedlagda tiden för detta medför en kostnad. Det vi också kan konstatera är vikten av att ha kontroll över sina leverantörer och betalningsmottagare. Betalar vi ut pengar till en godkänd leverantör? Bolagen som är leverantörer förändras över tid. De kan få ekonomiska problem, hamna på varningslistor över oseriösa företag m.m. Vi har den senaste tiden kunnat läsa i media om myndigheter som anlitat bolag som inte uppfyller kraven på en godkänd leverantör.

Vad gör du på fritiden?
Jag spenderar mycket tid med min familj, min flickvän och mina vänner. Gillar att träna och förbereder mig just nu för en svensk klassiker!

Kontakta gärna mig om ni vill veta mer om mig eller Betalkontroll.

Tel: +46708 686 343
Mail gustaf.pettersson@betalkontroll.se