Automatiserad kvalitetssäkring och upplägg av nya leverantörer i affärssystemet

Att lägga tid på att kvalitetssäkra nya leverantörer och manuellt registrera dem i affärssystemet är inte längre nödvändigt. Med Betalkontroll™ automatiseras analysen och upplägget i affärssystemet av nya leverantörer. Det innebär både en effektivisering och en ökad internkontroll.

I Betalkontroll™ finns information om Sveriges samtliga bolag. Information från olika datakällor som bland annat används för att verifiera och kvalitetssäkra företagsuppgifterna och betalinformationen som står på en faktura såsom aktiva gironummer, kreditstatus, firmatecknare, registrerad för F-skatt m.m. Betalkontroll™ kan automatiskt analysera en ny leverantör och efter godkänd attest lägga upp den i leverantörsregistret.

Det går även att låta Betalkontroll™ komma in tidigare i processen. Ofta initieras ett upplägg av en ny leverantör när en faktura inte kan matchas mot en leverantör i leverantörsregistret. Betalkontroll™ fångar då upp organisationsnumret och analyserar leverantören. Sedan skickas en begäran om upplägg till en attestant för godkännande. Därefter läggs leverantören automatiskt upp i leverantörsregistret.

Det finns flera fördelar med denna automatisering i hanteringen av nya leverantörer. Dels innebär det en effektivisering där manuellt arbete kan elimineras. En annan fördel är den ökade internkontrollen då informationen som används till kontroll av leverantören hämtas i realtid.

Vi har idag flera kunder som använder Betalkontroll till detta. Se kundberättelse från Tyresö kommun här eller kontakta oss så berättar vi mer hur ni kan effektivisera och öka internkontrollen vid upplägg av nya leverantörer.

gustaf.pettersson@betalkontroll.se
fredrik.lundholm@betalkontroll.se