Spännande kunskapsdag med Nordea CM Academy den 16:e oktober

Betalkontroll™ är inbjudna som talare till Nordea CM Academy. Vi håller dagens första pass (ca 45 min) med start kl. 10.00 där vi bl.a diskuterar hur interna- och externa bedrägerier genomförs och vart i processen man kan öka internkontrollen för att undvika olika typer av risker och felbetalningar (allt från bedrägerier till manuella fel). Med oss kommer en av våra kunder, Coor Service Management, som kommer att berätta om vikten av internkontroll inom processerna ekonomi och inköp.

Om CM-dagen

Nordea CM Academy dagen vänder sig till dem på företaget som arbetar operationellt med företagets finanser, såsom avstämningar, betalningar, rapportering och likviditetshantering. Medarbetare inom Treasury Back Office, Cash Managers, Analytiker, Controllers, Accountants eller liknande tror vi kan ha behållning av denna utbildningsdag.