Region Stockholm väljer Betalkontroll

Vi är otroligt stolta över att ha fått förtroendet av Region Stockholm. Efter en upphandling avseende ökad och automatiserad internkontroll inom processen inköp till betalning har Region Stockholm valt Betalkontroll™ som ramavtalspartner för de kommande åren.

Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete där Betalkontroll™ ska leverera nytta och värde till regionens användare.