Ny funktionalitet för uppföljning och statistik

Betalkontroll erbjuder nu utökad funktionalitet för uppföljning och statistik om era leverantörer och transaktioner.

Följ upp leverantörer per SNI-kod, avtalstrohet, sällanköpsleverantörer och mycket mer.

Exportera till Excel eller BI-system för djupare analys.

Kontakta oss för mer information,

gustaf.pettersson@betalkontroll.se
fredrik.lundholm@betalkontroll.se