Kundberättelse Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun valde Betalkontroll™ för att automatisera och effektivisera sin internkontroll i hanteringen av betalningar och leverantörer

Falkenbergs kommun är en kommun i Hallands län. Den är den till ytan största och till invånarantalet fjärde största av länets kommuner med 45 914 antal invånare (per 2020-09-15).

Som en av Hallands läns största kommuner arbetar Falkenbergs kommun med ett stort antal leverantörer, och hanterar en stor mängd leverantörsfakturor. För Rickard Nordén, redovisningschef på Falkenbergs kommun, är internkontroll en viktig aspekt:

”Vetskapen om att samtliga transaktioner i betalfilen alltid analyseras och kontrolleras av Betalkontroll™ enligt ett uppsatt regelverk är en enorm trygghet för oss. Att direkt få svar om en felaktig betalning är på väg att ske och hinna agera innan skadan är skedd. Att även ha en realtidskontroll över förändringar på våra leverantörer gör att vi snabbt kan agera om något oförutsett inträffar säger Rickard Nordén”.

Falkenbergs kommun har använt Betalkontroll™ sedan december 2019. I dagsläget används mjukvaran av ungefär 9 personer på ekonomiavdelningen.

”Ett stort plus i valet av Betalkontroll™ var användarvänligheten. Det är väldigt enkelt att navigera och agera på avvikelser fortsätter Rickard Nordén”.

Läs mer om hur Betalkontroll™ kan hjälp din organisation att automatisera och effektivisera Er internkontroll https://betalkontroll.se/