Gagnefs kommun valde Betalkontroll™ för att säkra upp internkontrollen i processen inköp till betalning.

Bakgrund

Gagnef är en kommun belägen mitt i Dalarna med ca. 10 000 invånare. Det är en mötesplats på många sätt. Här möts Öster- och Västerdalälven, men här möts också människor. Nära till hela Dalarna och inte mer än tre timmar till Stockholm. Här finns bra skolor, framåtanda bland företagen och en härlig gemenskap i byarna.

Valet av Betalkontroll™

För Jenz Ek, ekonomichef på Gagnefs kommun innebär Betalkontroll inte bara en automatisering av internkontrollen, utan också en effektivisering gällande leverantörsutbetalningar och leverantörer.

”Att på ett och samma ställe i Betalkontroll kunna säkerställa att nya leverantörer lever upp till vår affärspolicy innebär både en säkerhet och en effektivisering. Den löpande realtidsbevakningen som sedan sker innebär att vi kan agera på leverantörer som får förändrad bolagsstatus”

Gagnef kommun har använt Betalkontroll sedan 1:a juli 2020 och är idag 6 användare.

”Möjligheten att ta ut statistik och uppföljning från Betalkontroll är något vi värdesätter. Att kunna följa upp inköp utifrån olika kriterier och kunna exportera data till Excel, säger Jenz Ek Ekonomichef på Gagnef kommun.

Läs mer om hur Betalkontroll™ kan hjälp din organisation att automatisera och effektivisera Er internkontroll https://betalkontroll.se/